Як оформити допомогу на поховання пенсіонера?

10-1Про це «Пульсу» розповіла заступник начальника відділу нагляду за правильністю призначення та виплати пенсій Управління праці та соціального захисту населення виконкому Металургійної районної в місті ради (м. Кривий Ріг) Ольга Неволіна.

У разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті. Допомога оформлюється та виплачується територіальними органами Пенсійного фонду України за останнім місцем перебування на обліку померлої особи та регламентується Законом України «Про пенсійне забезпечення» (ст.91), Постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. №22-1 «Про затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій…».

До заяви необхідно додати наступні документи:

- паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

- документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- свідоцтво про смерть померлого пенсіонера;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або довідку про смерть пенсіонера;

- у разі реєстрації смерті за межами України подається свідоцтво про смерть або інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий компетентним органом іноземної держави.

Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або через законного представника. Допомога на поховання не виплачується, якщо поховання пенсіонера здійснено за рахунок держави.